Wyzwania podczas pandemii i ich wpływ na samopoczucie pracowników.

Podczas spotkania przedyskutujemy wyniki badań prezentujących kondycję pracowników wynikających z sytuacji pandemii. Pani Ewa Ułamek (CEO well.hr) przedstawi wyniki prowadzonych przez nią badan oraz wskaże kierunki rozwoju sytuacji. Omówimy także najlepsze praktyki w firmach pomagające pracownikom uporać się ze stresem spowodowanym aktualną sytuacją.