WEWNĄTRZ ORGANIZACYJNY DORADCA DOBROSTANU (WELLBEING ADVISOR)

DLA KOGO?

Warsztat skierowany jest do pracowników działów HR oraz wszystkich osób związanych z pracą z ludźmi, w tym menadżerów, mentorów, osób z długim stażem pracy, cieszących się szacunkiem i uznaniem.

CEL

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik budowania dobrostanu psychicznego i zadowolenia z życia oraz przygotowanie osób współpracujących z ludźmi do pełnienia roli Wellbeing Advisora w organizacji, którego zadaniem będzie przeciwdziałanie zagrożeniom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością oraz zwiększanie satysfakcji zawodowej i osobistej osób pracujących w organizacji. Wellbeing Advisorzy nabędą umiejętności rozwijania postawy i budowania kompetencji u osób stawiającym czoła codziennym wyzwaniom i potrzebujących wsparcia w tym procesie. Warsztat dostarczy Wellbeing Advisorom profesjonalnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

STRUKTURA WARSZATU

Program składa się z 8 modułów. Każdy moduł będzie trwał 2h – czyli 16h merytorycznych wykładów i angażujących ćwiczeń.
Warsztat zakończony będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu wystawianym przez ICAS Poland– Program Wsparcia Pracowników EAP. Egzamin przyjmie formę analizy Case Study we własnej
organizacji.
Egzamin polegał będzie na przedstawieniu studium przypadku z wybranej sytuacji zawodowej, omówieniu go i zaproponowaniu konkretnych rozwiązań – symulacja pracy Wellbeing Advisora.

 

Warsztat prowadzony jest przez platformę ZOOM . W piątki w godzinach od 13:00 do 15:00. Począwszy od 25 września 2020. Grupa do 15 osób.

  • 25 wrzesień,
  • 2 październik,
  • 9 październik,
  • 16 październik,
  • 23 październik,
  • 30 październik,
  • 6 listopad,
  • 13 listopad .

POBIERZ FOLDER

 

Zapisz się na kurs wypełniając poniższe pola.