Prostota i Synteza, czyli radzenie sobie z wieloznacznością świata

Podczas webinarium:

– poznasz modele opisujące współczesną rzeczywistość w kategoriach zagrażających sprzeczności, niepewności i przytłaczającej złożoności

– sprawdzisz, jak inaczej można postrzegać otoczenie ze zdziwieniem i ciekawością

– odkryjesz moc syntezy doświadczenia i minimalizm oparty o priorytety