Pozytywna autoprezentacja i wywieranie wpływu

Program:
• Jak budować autorytet i pewność siebie.
• Pozytywna autoprezentacja swojego wizerunku na zewnątrz.
• Technik wywierania wpływu w praktyce zawodowej.