Odporność i energia, czyli jak utrzymać równowagę psychiczną

Podczas webinarium:

– sprawdzisz swoje predyspozycje do bycia odpornym na działania presji i regeneracji energii

– poznasz 7 czynników sprzyjających optymalnej równowadze psychicznej

– odkryjesz, proste techniki treningowe, pomagające wzmacniać każdy z tych elementów równowagi