Asertywność w kontakcie z klientem

Dlaczego warto wziąć udział
• Nauczysz się dbać o własny spokój i dystans do napięcia generowanego przez klientów
• Zwrócisz uwagę na troskę o potrzeby klienta, ułatwiająca obsługę w czasach zagrożenia
• Dostaniesz narzędzia i techniki radzenia sobie z agresywnymi klientami, nieprzestrzegającymi zasad społecznych
• Poznasz metody odzyskiwania równowagi po długim okresie przeciążenia lub nagłych dramatycznych zdarzeniach