STYL KIEROWANIA

TWÓJ STYL KIEROWANIA

Poniższy kwestionariusz oparty jest o model Hersheya i Blancharda.

Czas wypełniania ok 7 minut.


Kwestionariusz składa się z opisów 12 sytuacji. W każdej z tych sytuacji możesz wybrać jedno z 4 zachowań. Kliknij na to zachowanie, które Twoim zdaniem jest najlepsze w danej sytuacji.