MENTAL HEALTH WEEK

Strona skierowana jest do klientów ICAS Poland i ich pracowników. W ramach usług EAP ICAS Poland oferuje też testy i kwestionariusze psychologiczne.

Testy i kwestionariusze, które są zamieszczone na stronie służą samopoznaniu. Wypełniając je możesz lepiej siebie poznać, dowiedzieć czegoś nowego. Zasadniczym celem testów jest rozwój samowiedzy, czyli wiedzy o sobie.

Do każdego testu załączona jest instrukcja w jaki sposób je wypełniać. Zazwyczaj wypełnianie jednego testu lub kwestionariusza zajmuje około 5 minut.

Test zakłada, że jest jakaś dobra odpowiedź. Zwykle testy stosuje się do sprawdzenia wiedzy w jakimś temacie. Kwestionariusz oznacza, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Są tylko różne odpowiedzi, które mogą oznaczać, że różni ludzie, różnie odpowiadają. Wyniki kwestionariuszy po prostu opisują Ciebie w jakiś sposób. Nie jest to ani dobre, ani złe. Oznacza tylko, że prawdopodobnie uzyskany wynik opisuje Ciebie i Twoje zachowanie. Kwestionariusze mają zastosowanie w przypadku badań osobowości, stylu działania, komunikowania się itp.

W trosce o poufność nie zachowujemy wyników testów. Zalecamy, aby po wypełnieniu testu lub kwestionariusza po prostu zapamiętać wyniki. Można je też zapisać, aby po pewnym czasie wrócić do ponownego wypełnienia i sprawdzić czy wyniki są podobne czy inne.

Tak. Nie zachowujemy żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę, która wypełnia test lub kwestionariusz.

Przy każdym teście lub kwestionariuszu są zamieszczone informacje dotyczące pochodzenia testu lub kwestionariusza. Wszystkie zamieszczone testy lub kwestionariusze są oparte o badania i sprawdzone modele teoretyczne. Jest jednak takie porzekadło: „Jeśli nie zgadzasz się z wynikami, tym gorzej dla wyników.” Wyniki są tylko pomocą w pogłębianiu wiedzy o sobie.

Wypełniając testy lub kwestionariusze możesz dowiedzieć się czegoś nowego o sobie. Im więcej ich wypełnisz tym wiedza będzie szersza. Możesz także po prostu spróbować, potraktować to jako rodzaj zabawy.

POZNAJ SIEBIE

kliknij na obrazek, aby przejść do testów lub quizów