Kryzys ogólnoświatowy jasno pokazał, że żyjemy i pracujemy w niezwykle zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku biznesowym. Widać też, że ważnymi kompetencjami są między innymi elastyczność, otwarty umysł, radzenie sobie ze stresem, odnajdywanie się w zmianach, wspieranie pracowników. Nabywanie tych kompetencji odbywa się nie tylko poprzez różnorodne szkolenia czy coaching, ale także poprzez dojrzewanie w roli menedżera. Można je jednak nabyć i rozwijać. 

 

W czasach spokojnych sprawny menedżer osiąga zakładane efekty, nadzoruje procesy, wyznacza kierunki, jednak w czasach trudnych uwaga powinna być skierowana także na ludzi i ich wsparcie, efektywne zarządzanie stresem, elastyczne reagowanie w nieprzewidywanych, kryzysowych sytuacjach. Pojawił się też olbrzymi obszar zarządzania zespołami zdalnymi, utrzymywania dyscypliny i motywacji w rozproszonych zespołach. 

Menedżerowie na własnej skórze doświadczają świata opisywanego akronimem VUCA – świata zmiennego, niepewnego, złożonego i niejednoznacznego. Aby efektywnie funkcjonować świecie VUCA potrzeba znacznej otwartości poznawczej, dojrzałości, a nie tylko lepszych kompetencji. 

 

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Poznasz sprawdzone modele rozwoju kompetencji mogące służyć za mapę po burzliwej i nieprzewidywalnej rzeczywistości
  • Poznasz techniki i metody radzenia sobie w zmiennej rzeczywistości
  • Dowiesz się jak radzić sobie z paniką i stresem pracowników

Program

 
  • Co wiemy, a czego nie wiemy o kryzysie?
  • Z czym zmagają się pracownicy i menedżerowie?
  • Jak zmienia się rola i zadania menedżerów podczas pandemii?
  • Jak radzić sobie ze stresem własnym i stresem pracowników?

Kwestie techniczne

Webinarium jest realizowane przez platformę ClickMeeting. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma mailem zaproszenie z linkiem do pokoju konferencji.

Do udziału w webinarium wystarczy komputer z dowolną przeglądarką internetową, podłączony do internetu. Przydatne są słuchawki. Można uczestniczyć poprzez telefon, tablet i inne mobilne urządzenie.

Po zakończonym webinarium uczestnicy i uczestniczki otrzymają dostęp do nagrania